SHOWING ARTICLE 3 OF 23

Die Moets en Moenies van Verhuring

Category Media Release

Verhuring kan lei tot groot kopsere vir verhuurders indien hulle huurkontrakte nie reg opgestel is nie of indien hulle geen huurkontrak in plek het met hulle huurders nie.

FiND iT gesels met Izak Strauss, prokureur en welvaarstrateeg van Attorney Realtor Hub. Hy verduidelik vir ons die wetgewing rondom inspeksies en skade aan eiendom wanneer huurders se huurkontrak verstryk, asook dat Attorney Realtor Hub die lewe baie makliker kan maak vir huurders, sowel as verhuurders.

Ingevolge wetgewing (Rental Housing Act) moet daar:

1. 'n Gesamentlike inkomende en uitgaande inspeksie met die verhuurder gedoen word. Dit gaan konflik beperk en kan gedoen word deur foto's van elke vertrek te neem of 'n video daarvan te maak. Van daar kan 'n lys van gebreke opgestel word, waarby beide die huurder en verhuurder of agent teken. Dit dien as bewys en dan kan geen party daaroor kibbel by die verstryking van die kontrak nie.
2. 'n Deposito betaal word deur die huurder - die bedrag moet vooraf ooreengekom word deur die huurder en verhuurder - gewoonlik een of twee maande se huur. Hiervan kan enige skade verhaal word, indien daar skade aan die eiendom was.

Ingevolge die gemenereg (reg wat ontstaan het uit gewoonte, asook die uitsprake van howe of soortgelyke tribunale, anders as wetgewing self) moet:

1. Die huurder na die eiendom omsien en dit nie gebruik vir ander doeleindes as waarvoor dit verhuur word nie;
2. Die eiendom oorhandig in dieselfde toestand as wat dit ontvang is aan die einde van die huurkontrak. Indien nie, word die skade verhaal vanaf die deposito. 

Ingevolge bogemelde wet het die huurder die reg op privaatheid en die verhuurder mag die perseel slegs na redelike kennisgewing aan die huurder inspekteer. Ek stel voor dat inspeksies ook uitdruklik deur die kontrak gereguleer word, bv. elke derde maand sodat dit duidelik uiteengesit word en geen misverstand kan ontstaan nie, aangesien beide partye daartoe toegestem het. Dit beskerm beide die huurder en verhuurder en skep sekerheid.

Ingevolge die huurder se reg op privaatheid mag hy/sy as persoon, hul eiendom of die huis nie deursoek word nie, of die huurder se besittings in beslag geneem word nie, sonder 'n hofbevel nie. Daar mag ook nie inbreuk gemaak word op die privaatheid van die huurder se kommunikasie nie.

Die beginpunt is dus 'n goeie huurkontrak (wat aan wetgewing en die gemenereg voldoen) wat opgestel word deur 'n prokureur en as basis dien vir die regte van die huurder en verhuurder. Die kontrak moet dus aan alle moontlike aspekte raak en dit spesifiek reël.

Ten einde te verseker dat jy aan die regte kant van die gereg is, asook die kanse te verminder dat jy nie self vir die skade aan jou eiendom moet opdok nie, verseker dat die volgende in plek is:

1. 'n Goeie huurkontrak;
2. 'n Deposito vanaf die huurder;
3. Gereelde inspeksies (binne riglyne hierbo) en
4. Die ooreenkoms dat skade kan verhaal word vanaf deposito.

In praktyk verstaan eienaars wat self verhuur en selfs ook sommige agente nie die wetgewing en inhoud van die kontrakte nie en lei die verhouding tussen die huurder en verhuurder vinnig skade a.g.v. die verkeerde inligting wat oorgedra word. Ek het juis die week so 'n geval gehad met 'n huurder wat bloot net uittrek sonder om die sleutels van die huis te los en kan niemand by die eiendom ingaan en die nodige versorging doen nie. Agterna wil die agent net "alles los" en maak asof niks gebeur het nie, want dit skep vir haar addisionele werk. Die kontrak sal dan gewoonlik tot jou redding kom...  as dit in plek is en korrek opgestel is.

By Attorney Realtor Hub is ons prokureurs wat eiendomme verkoop en dit maak sin: Van die begin af is die regte kontrakte in plek en verstaan beide partye wat hulle regte en verpligtinge is. Die partye het ook van meet af volle regshulp tot hul beskikking.

As prokureurs en aktebesorgers bied ons die volle spektrum van dienste met betrekking tot 'n eiendomstransaksie, alles onder een dak: eiendomsagente, prokureurs, aanlyn verband vooraf goedkeuring, verbandmakelaars, verbandregistrasies en eiendomsoordragte.

PLUS indien jy nie by jou BANK KWALIFISEER vir 'n huislening nie, kan ons jou moontlik steeds help met finansiering by wyse van die innoverende "Rent2buy" finansieringskonsep ten einde jou droomhuis te koop. Ons kan jou selfs bystaan om die nodige lewensdekking in plek te sit vir sekuriteit, indien dit 'n voorvereiste is.

Ons bied die volledige pakket en hef slegs 4% kommissie op verkope, wat beteken ons bied soveel meer waarde teen soveel minder kommissie. Jou agent is jou prokureur en jou prokureur is jou agent - vertrou jou prokureur om jou eiendom te verkoop.

Author: Izak Strauss

Submitted 25 Feb 19 / Views 195

Leave a Comment

Name*
Contact Number*
Email Address*
Subject*
Comments*